( Uvjeti korištenja )

Uvjeti kupnje ulaznica za posjet ZOO u Zagrebu
u okviru manifestacije Čarobni dan 2016.
i
opći uvjeti korištenja internetske stranice www.carobnidan.hr

 

(općenito o manifestaciji)
Manifestaciju Čarobni dan (u daljnjem tekstu: manifestacija) organizira Udruga Kreativno povezivanje u suradnji s Kreativnom vizijom d.o.o. (u daljnjem tekstu: organizatori manifestacije). Sve informacije o manifestaciji bit će objavljene na www.carobnidan.hr (u daljnjem tekstu: internetska stranica manifestacije). Manifestacija će se održati 11. 9. 2016. u parku Maksimir. U slučaju više sile (loše vrijeme i sl.), može organizator manifestacije datum manifestacije pomjeriti na 25. 9. 2016. Manifestacija je socijalne i dobrotvorne naravi, a u prvom redu namijenjena je obiteljima koje žele aktivno provesti svoje slobodno vrijeme. U parku Maksimir će se u okviru manifestacije održati niz radionica, prezentacija i ponuda za djecu i roditelje. Središnja nit manifestacije je omogućiti 100 djeci iz socijalno ugroženih obitelji pohađanje izvannastavnih aktivnosti (tenis, nogomet, enleski i sl.). Program manifestacije bit će objavljen na internetskoj stranici manifestacije.

(Kupon ČD i kupon ZOO)
Prisutnost na manifestaciji Čarobni dan bit će besplatna. Uvjet za sudjelovanje na kreativnim radionicama i na drugim događajima na manifestaciji je pridobivanje (obrazac na internetskoj stranici manifestacije) besplatnog kupona "Kupon Čarobni dan Zagreb 2016." (u daljnjem tekstu: Kupon ČD), važećeg za tu manifestaciju. Taj kupon važi i za mogući alternativni datum manifestacije. Ukoliko budu posjetitelji željeli po sniženoj cijeni ući i u ZOO Zagreb, morat će rezervirati i termin za posjet Zoološkog vrta i na taj način dobit dodatak kuponu ČD to je "Kupon Čarobni dan ZOO Zagreb, 11. 9. 2016." (u daljnjem tekstu: Kupon ZOO). Kupon ZOO ne važi i za alternativni datum manifestacije. Obitelji zato moraju u slučaju svakog pomjeranja datuma manifestacije ponovno rezervirati termin (ponovno pridobiti Kupon ZOO). Bilo koji kupon važi samo ako su svi zahtijevani podaci na njemu pravilno i u potpunosti ispunjeni.

Posjetitelji manifestacije mogu pridobiti Kupon ČD tako da na internetskoj stranici manifestacije unesu u obrazac njihove osobne podatke i potvrde da su upoznati s Uvjetima korištenja internetske stranice www.carobnidan.hr (tj. s tim uvjetima). Osoba, koja ispunjava obrazac na internetskoj stranici manifestacije (u daljnjem tekstu: prijavljivač obitelji), u obrazac unese svoje osobne podatke i osobne podatke drugih obiteljskih članova za koje želi pridobiti ulaznice. Ostali prijavljeni obiteljski članovi (Partner, Dijete 1, Dijete 2, Dijete 3, Dijete 4, Dijete 5 i Dijete 6) moraju biti s prijavljivačem obitelji u odgovarajućem obiteljskom odnosu – u polje Partner unesemo partnera (suprug/supruga), a sva ostala djeca moraju biti prijavljevačevi sinovi i kćeri ili svi unuci i unuke, ali od istih roditelja.

Prijavitelj (odrasla osoba) može prijaviti svoju obitelj samo jednom i samo s jedne email adrese (zabranjeno je da osoba prijavi svoju obitelj s različitih email adresa kako bi se povečala mogućnost izbora). Ukoliko prijavitelj prijavi svoju obitelj više puta s različitim e-mail adresama, organizator ima pravo izbrisati sve njegove prijave i onemogućiti mu daljnje prijave.

Kupon ČD uvjet je za pridobivanje Kupona ZOO. S pridobljenim i otisnutim Kuponom ZOO, posjetitelji će moći na dan validnosti kupona na blagajni ZOO Zagreb kupiti Čarobnu obiteljsku ulaznicu za 2-satni vremenski termin, kojeg će odabrati u internetskom obrascu (od 9 – 11 sati, od 11 – 13 sati, od 13 – 15 sati, od 15 – 17 sati ili od 17 – 19 sati). Cijena te obiteljske ulaznice će biti 20 KN (cijena je jednaka cijeni jedne ulaznice za odrasle). Broj tih ulaznica bit će ograničen na 1.000 obitelji.

(pogodnost ZOO)
Povlasticu posjete ZOO Zagreb pod ovim uvjetima mogu koristiti samo obiteljski članovi koji su navedeni na osnovnom kuponu (Kupon ČD). Ulaznice može na blagajni preuzeti samo odrasla osoba koja je napisana na kuponu, a dužna je priložiti i osobne dokumente (može i zdravstvene kartice) svih ostalih prijavljenih obiteljskih članova. Iz tako priloženih dokumenata mora biti vidljivo da se radi o članovima iste obitelji.

(zaštita osobnih podataka)
Ispunjavanjem i slanjem obrasca za prijavu na internetskoj stranici manifestacije, prijavljivač obitelji i prijavljeni obiteljski članovi suglasni su da im može organizator manifestacije slati prezentacijske materijale, posebne ponude i druge informacije o svom poslovanju. Isto tako roditelji, odnosno skrbnici prijavljene djece, internetskom prijavom (čak iako je prijavljivač obitelji druga osoba), odobravaju korištenje fotografija ili video zapisa djece, snimljenih na manifestaciji Čarobni dan; za objavljivanje u bilo kojem mediju ili na internetskim stranicama organizatora manifestacije i njegovim brošurama ili publikacijama koje izdaje.

Organizator manifestacije vodi, održava i nadgleda zbirku osobnih podataka pojedinaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i može ih koristiti za istraživanje tržišta, informiranje o ponudi, novostima i povlasticama, provedbu usmjerenog promoviranja i za slanje drugog promotivnog materijala. Za potrebe kontaktiranja pojedinac dozvoljava korištenje različitih komunikacijskih kanala, npr. telefon, pošta, e-mail, SMS i drugo. Te podatke može organizator manifestacije procesirati do raskidanja suglasnosti pojedinca, odnosno do trenutka kad više ne budu služili svojoj svrsi. U toku obrade osobnih podataka, pojedinac ima mogućnost pregledavanja i ažuriranja podataka u bazi i može od organizatora zahtijevati stalno ili privremeno prekidanje korištenja njegovih osobnih podataka, odnosno brisanje iz baze podataka.

Organizator manifestacije može, u skladu s ugovorom između njega i pokrovitelja manifestacije, osobne podatke o sudionicima proslijediti najviše dvama pokroviteljima manifestacije. Na manifestaciju prijavljeni obiteljski članovi, s potvrdom ovih uvjeta, jasno i izričito dopuštaju korištenje njihovih osobnih podataka i pokroviteljima manifestacije u svrhu izravnog marketinga. Pokrovitelji mogu primljene osobne podatke koristiti isključivo za izravan ili internetski marketing i moraju primateljima promotivnih poruka omogućiti odjavu s popisa primatelja.

(općenito)
Opći uvjeti kupnje ulaznica za ZOO Zagreb, u sklopu manifestacije Čarobni dan 2016., kao i opći uvjeti korištenja internetske stranice www.carobnidan.hr dostupni su na internetskoj stranici manifestacije. Svi na manifestaciju prijavljeni obiteljski članovi, s potvrdom općih uvjeta, prihvataju navedene uvjete sudjelovanja i potvrđuju da su s njima upoznati, te se obvezuju njihovom uvažavanju.

Organizator manifestacije zadržava pravo otkazivanja manifestacije.

Organizator manifestacije zadržava pravo promjene ili dopune ovih općih uvjeta.

 

Medijski pokrovitelji

Partneri